Gdańsk i jego życie moimi oczami
Blog > Komentarze do wpisu

Kontrakt dla Nowoczesnego Pomorza

Dziś rano, na konferencji prasowej pomorskich działaczy .Nowoczesnej, kandydaci tego ugrupowania przedstawili swoją propozycję kontraktu dla Pomorza. Nie mogłam tam być, ale relacja z tego wydarzenia trafiła do mnie, więc publikuję. 

.Nowoczesna

Nowoczesna podpisuje kontrakt dla Pomorza i prezentuje cele dla wzmocnienia regionu.
Kandydaci na posłów Nowoczesnej zobowiązują się do działania na rzecz rozwoju Pomorza i jego mieszkańców
- Prezentujemy Państwu kontrakt dla Pomorza, czyli zobowiązanie nas, naszych kandydatek i kandydatów na posłów do Sejmu RP, że dołożymy wszelkich starań aby zrealizować wyznaczone cele – mówi Michał Adamczyk, przewodniczący struktur Nowoczesnej na Pomorzu oraz kandydat na posła z tego ugrupowania w gdańskim okręgu. - Pragniemy, aby całe województwo pomorskie się dynamicznie rozwijało. Mieszkańcy Pomorza mają w sobie siłę i energię do zmian, i mogą stać się wzorem dla innych regionów.
- Wskazane obszary umocnią gospodarczo Pomorze – powiedziała Magdalena Trzebicka, koordynatorka grup eksperckich. – Kontrakt powstał przy udziale i współpracy naszych grup eksperckich. Mamy nadzieję, że kandydaci z Pomorza innych partii też nas poprą, ponieważ mamy wspólny priorytet, jakim są działania na rzecz rozwoju naszego regionu.
-Data dzisiejszego spotkania nie jest przypadkowa – podkreśla Adamczyk. – Delegacja pomorskiej Nowoczesnej jedzie na ostatnią konwencję wyborczą komitetu, zawiezie kontrakt do Warszawy.

W kontrakcie dla Pomorza kandydaci Nowoczesnej zobowiązali się do działania na rzecz:

1. Nowoczesnej gospodarki morskiej opartej na wiedzy.

Rozwój specjalistycznego budownictwa okrętowego poprzez stymulowanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy przemysłem stoczniowym, a uczelniami morskimi i technicznymi. Wygrywajmy technologią, a nie ceną.

2. Nowoczesnego państwa,

 • które odda kompetencje samorządom i przekaże finansowanie na realizację skonsultowanych wcześniej zadań,
 •  w którym urzędy centralne zostaną rozlokowane w regionach, poza ośrodkiem w Warszawie.

3. Nowoczesnej infrastruktury, która połączy województwo, udrożni transport i umożliwi dostęp do kultury i edukacji, ułatwi rozwój przedsiębiorstw oraz zapewni bezpieczeństwo, w szczególności na rzecz:

 • traktowania internetu i łączności komórkowej jako kluczowej infrastruktury dla rozwoju zwłaszcza odległych miejsc w regionie,
 • rozbudowy infrastruktury portów, rozwoju żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej,
 • rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej.

4. Nowoczesnej edukacji, która pozwoli na przygotowanie absolwentów do dobrego startu na rynku pracy, w szczególności na rzecz:

 • edukacji ukierunkowanej na potrzeby regionu – szkoły zawodowe, techniczne, wyższe powiązane z potrzebami gospodarczymi i kulturowymi regionu, w szczególności z branżą stoczniową
 • o powiązania edukacji z przyszłymi potrzebami gospodarki już na poziomie budowania programów,
 • podniesienia kompetencji instytucji edukacyjnych we współpracy z biznesem.

5. Nowoczesnego podejścia do turystyki, które będzie polegało na

 • lepszej, międzynarodowej promocji regionu,
 • oczyszczeniu wód Zatoki Gdańskiej z niebezpiecznych pozostałości po II wojnie światowej i poligonach z czasów PRL-u.

6. Nowoczesnego wsparcie przedsiębiorców, które będzie się przejawiać w

 • rewizji sposobu użytkowania specjalnych stref ekonomicznych,
 • zatrzymaniu odpływu central dużych przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa z Pomorza,
 • wyrównaniu szans w branży spożywczej,

7. Nowoczesnego kraju poprzez wdrożenie kierunków proponowanych przez Nowoczesną Ryszarda Petru.

Kontrakt dla Nowoczesnego Pomorza


środa, 21 października 2015, marzatela
Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack URL wpisu:ministat liczniki.org